Navigácia

Projekty

Samuel Agostini Abhortis

Až na konci 18. storočia vyšlo najavo, odkiaľ Rómovia pochádzajú. Rómčina priviedla vedcov do Indie. Ako sa to stalo?

V 18.storočí vychádzal v Rakúsku odborný časopis s dlhým názvom „Cisársko-kráľovské vysoko privilegované noviny o všetkých cisárskych a kráľovských zemiach, ktoré sú od nepamäti ich.“ V lete 1775-6 si mohli čitatelia pod značkou „ab H“ prečítať 39 článkov o Rómoch pod titulom O dnešnom stave, zvláštnych mravoch a spôsobe života ako i o ostatných vlastnostiach a danostiach Cigánov v Uhorsku.  Ten „ab H“ bol Samuel Agostini Abhortis, učiteľ a kňaz (1729-1792), ktorý pôsobil v Kežmarku a Spišskej Sobote na Slovensku. Abhortis bol prvým človekom, ktorý vo svojej práci o Rómoch napísal pravdu.

Kapitán Samuel Székely Dobó (žil v Prešove a bol Kollárovým priateľom) napísal: „6.decembra 1763 prišiel ku mne Štefan Pap, rodák zo Szátmaru, karlovecký tlačiar a povedal mi, že v obci Almáš v komárňanskej župe mu rozprával kalvínsky kňaz Štefan Váli, že keď študoval v Leydene, spriatelil sa s troma mladíkmi z ostrova Malabar. Zapísal si viac ako tisíc slov z ich reči a ich významy. Pán Vali prišiel domov do Jágru a s miestnymi Cigánmi preberal slová. Jágerskí Cigáni bez problémov porozumeli týmto slovám. Z toho môžeme usudzovať, že Cigáni pochádzajú z onej oblasti v Malabare.“

To, čo hovorí Samuel A. Abhortis vo svojom článku, nie je úplná pravda: Malabar nie je ostrov, ale oblasť na juhozápade Indie, na brehu Indického oceánu. Dnes sa nachádza v indickom spolkovom štáte Kerala. Ľudia tam hovoria jazykom malajalam. Malajalam patrí medzi drávidské jazyky, ktoré vôbec nie sú príbuzné indoeurópskym jazykom, ako je hindčina, bengálčina, pándžábčina, marátčina, gudžarátčina, rómčina a mnoho ďalších. (V Indii sa hovorí viac ako 200 jazykmi) Ako teda mohli byť slová Malabarcov podobné s rómskymi Je to tým, že vzdelaní Indovia hovorili materčinou len doma, ale vonku používali „vysokú“ reč sanskrt. Sanskrt v Indii fungoval (a doteraz funguje) ako v Európe latinčina. Každý učenec musel ovládať sanskrt, učené knihy a listy boli písané sanskrtom. A sanskrt je starobylá indoeurópska literárna reč, ktorá patrí do tej istej skupiny ako rómčina. Tak sa mohlo stať, že Rómovia rozumeli slovám Malabarcov.

Sindh – podľa Peržanov a Arabov miesto, kde žili Džátovia. Sindh je odvodené od sanskrstského slova sindhu, „veľká rieka, veľká voda, more“. Toto meno sa potom začalo užívať pre veľtok, ktorý sa nazýva Indus.

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium
    Slavkovská 19C, 060 01 Kežmarok
  • 0948101837
    052 4522705

Fotogaléria