Navigácia

Kontakt

 • Súkromné gymnázium
  Slavkovská 19C, 060 01 Kežmarok
 • 0948101837
  052 4522705
Počet návštev: 317438

„Pravda má jednu veľkú výhodu: človek si nemusí pamätať, čo povedal.“

Štvrtok 21. 9. 2017

Mapa

Tu nájdete náš projekt: www.kesaj.eu

Vitajte v školskom roku 2016/2017

Vážení rodičia, študenti, pedagogickí pracovníci, ale aj zvedavci, ktorí nazreli na našu stránku, vítam Vás v mene správcov stránky.

Tak a začal nám školský rok 2016 /2017. Je to tretí rok na novom pôsobisku na ulici Slavkovskej 19/C v Kežmarku, v blízkosti rieky Poprad a susedom nám je Stredná umelecká škola. Priestory tejto školy nám zatiaľ kapacitne vyhovujú a študenti  majú možnosť nerušene sa venovať svojmu štúdiu. Na tomto mieste sa vždy dozviete o novinkách na škole a nájdete si dôležité informácie o štúdiu. Ako jeden zo správcov stránky sa budem snažiť, aby všetko podstatné, čo sa na škole deje, bolo zaznamenané aj tu a aby ste sa dozvedeli čo najviac zo života školy.

Minulý školský rok bol pre nás prelomový. Prvýkrát naši študenti maturovali a ukázali cestu, po ktorej sa dá ísť. Dúfam, že budú dostatočným motívom pre ich ďalších nasledovníkov. 

A tak nám v novom školskom roku neostáva nič iné, iba zaželať veľa úspechov žiakom, veľa trpezlivosti a radosti učiteľom a taktiež úspešnú spoluprácu s Vami rodičmi. Na začiatok sa rozlúčim s Vami citátom, ktorý je príznačný pre túto dobu:

„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“
 Albert Einstein
 

S.Eleniuk

 

Novinky

 • 23. 5. 2017

  Riaditeľ Súkromného gymnázia v Kežmarku na základe nenaplnenia počtu prijatých študentov v prvom kole prijímacích pohovorov

  vypisuje

  druhé kolo prijímacích pohovorov na dňa 20.6.2017 (utorok) o 9.00 v budove školy na ul. Slavkovská 19/C

 •  

  Vitajte priaznivci nášho gymnázia a súboru Kesaj Tchave, ktorý sa opäť vydal reprezentovať rómsku kultúru. Tentoraz to bolo vo Švajčiarsku. O podujatí nechajme hovoriť vedúceho súboru I. Akimova:

  „La Fete de la Danse - Sviatok Tanca, je vrcholné umelecké a spoločenské podujatie v oblasti tanca vo Švajčiarsku. Počas prvého májového týždňa sa v celej švajčiarskej konfederácii poriada množstvo podujatí, koncertov, umeleckých dielní, prednášok, premietaní, stretnutí okolo tanca v jeho najrozmanitejších podobách. Od hip hopu po avantgardný balet, cez folklór, twist, či čarleston. Tento rok sa podujatia zúčastnilo v 15 mestách vyše 80 000 účinkujúcich a divákov, ktorí sa tiež neraz počítajú ako účinkujúci, keďže zámer podujatia je umožniť participovať čo najväčšiemu množstvu zúčastnených, diváci nie sú len pasívnymi konzumentmi predstavení, ale aj ich priamymi účastníkmi.

 •  

  Učiteľ básnikom, alebo básnik učiteľom

  Málokedy sa stáva, žeby učiteľ v škole je súčasne aj básnikom, a o svoje diela sa delí so študentami  a návštevníkmi školy. Naše gymnázium má tu česť, že takého učiteľa má. Je ním PaedDr. Gabriel Glovacký, ktorý u nás vyučuje Slovenský jazyk, literatúru a dejepis. O básňach, ktoré sú vystavené v priestoroch školy, ale nielen o nich sa s autorom porozprával študent prvého ročníka Lukáš Dunka a kolega Mgr. Stanislav Eleniuk.

 • Posledný májový deň bol pre naše gymnázium slávnostný. Navštívila nás diplomatická delegácia na čele s francúzskym veľvyslancom J.E. pánom Christophom Léonzim. Navštívili nás na základe dobrého mena súboru Kesaj Tchave vo Francúzsku. Náš súbor túto krajinu navštevuje každoročne niekoľkokrát a vystupuje na rôznych festivaloch. V rámci týchto pobytov sa študenti zúčastňujú aj mnohých sprievodných akcií a spolupracujú s francúzskymi organizáciami v neziskovom sektore. Činnosť súboru si všimlo aj francúzske veľvyslanectvo a po vyznamenaní vedúceho súboru p. Akimova v roku 2014, nás veľvyslanec prvýkrát navštívil aj na našom gymnáziu.  Živo sa zaujímal nielen o súbor, ale aj o činnosť školy. Spolu so svojím sprievodom pozorne počúval fakty o škole prezentované riaditeľom školy p. Mgr. Klempárom. Srdečne sa porozprával s našími prvými absolventami, ktorí navštevujú vysoké školy. Súčasťou návštevy bolo aj kultúrne vystúpenie súboru Kesaj Tchave. Na druhý deň sa delegácia presunula na našu základnú školu do Košíc. Fotografie z návštevy si môžete prezrieť vo fotogalérií.

 • 15. 5. 2017

   

  Súkromné gymnázium, Slavkovská 19C, 060 01 Kežmarok

  Tel.: 052/4522705, e-mail sgr.kezmarok@gmail.com

   

  Kežmarok, 12.05.2017

   

  Výsledky prijímacích skúšok do prímy 8 ročného gymnázia

  Termín: 9.5.2017 a 11.5.2017

 •  

  Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium v šk. roku 2017/2018

  Vážení žiaci základných škôl, rodičia a pedagogickí zamestnanci. V školskom roku 2017/2018 Súkromné gymnázium Slavkovská 19/C Kežmarok ponúka štúdium v 2 študijných odboroch.

  Študijný odbor 7902 J  gymnázium

 • Čo to je osemročné gymnázium?

   Je to študijný odbor, do ktorého prídete z ukončenej 5 triedy základnej školy a nastúpite do PRIMY- to je akoby 6 ročník ZŠ.

  Aké sú výhody?

  Ø  Budete chodiť od Primy ( ako keby od 6. ročníka ZŠ) až do maturitného ročníka, čiže spolu 8 rokov na jednej škole, s tým rozdielom oproti základnej škole, že už neskôr nebudete vypisovať prihlášky na ďalšie štúdium U nás budete chodiť súvisle 8 rokov.

 • Milí rodičia, budúci študenti a pracovníci škôl. Pretože sa stretávame s otázkami, kde sídli naše gymnázium, tak Vám stručne popíšeme, ako sa k nám dostať. Naša škola sídli vedľa Strednej umeleckej školy za firmou Oktan neďaleko autobusovej a vlakovej stanice. Najľahšie sa k nám dostanete cestou okolo Strednej umeleckej školy a benzínovej pumpy. Na forografií je aktuálna podoba školy.

 • Študenti našej školy sa zapojili do súťaže o najlepšiu esej, ktorú vyhlásilo Kolégium Antona Neuwirtha na tému:

  Ak (ne) zmeníme náš život, čaká nás lepšia alebo horšia budúcnosť?

  Do súťaže sme zaslali eseje z pier Lukáša Dunku a Romana Mižigara.

  So študentami pracoval PaedDr. Gabriel Glovacký- profesor slovenského jazyka.

 • Začiatkom decembra aj našu školu navštívil Mikuláš, ktorý spestril študentom vyučovanie a priniesol im sladké prekvapenie. 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium
  Slavkovská 19C, 060 01 Kežmarok
 • 0948101837
  052 4522705

Fotogaléria